Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Festivalului-Concurs Internaţional de Interpretare şi Creaţie – „Tinere Speranţe”, ediția  a II – a. 2018, mun. Bălți

1. Argument

Prezentul Regulament stabilește activitatea de identificare, susținere și promovare a copiilor, elevilor și tinerilor talentați în domeniul muzicii, dansului și a artei, atât din mun. Bălți și alte localități ale Republicii Moldova, cât și din jud. Botoșani (România) și alte țări care și-au anunțat intenția de participare la Festivalul Concurs Internațional de Interpretare și Creație – ”Tinere Speranțe” (în continuare – Festival).

Festivalul este organizat de Primăria mun. Bălți, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport în colaborare cu instituțiile de învățământ general din municipiu, Centrul de Cultură și Tineret, în parteneriat educațional cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (România) și Asociaţia Culturală ”Arlechin” Botoşani (România).

În cea de a II-a ediție genericul Festivalului este ”Orașul meu cel mai frumos pământ din lume”.

2. Scopul – crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv, promovarea şi valorificarea disponibilităţilor artistice, sportive, estetice, interpretative şi de creaţie specifice copiilor, elevilor şi tinerilor (vârste cuprinse între 8 şi 18 ani).

3. Obiectivele Festivalului:

– Cultivarea dragostei şi interesului pentru muzică, dans și artă plastică

– Formarea şi dezvoltarea la copii, adolescenţi şi tineri a următoarelor competențe:

– Interpretative- vocale, ale dansului / fanteziei coregrafice

– Artistico-plastice (pictură și arte plastice)

– Dezvoltarea competențelor de comunicare, de colaborare, de lucru în echipă

– Promovarea imaginii unităţilor şcolare şi extrașcolare, participante la concurs

4. Etapele Festivalului

I etapă (27 aprilie – 04 mai 2018) – instituțoinală (internă) – se va desfășura în cadrul instituțiilor de învățământ general din localitățile participante și va include:

etapa internă, reglementată de Regulamentul intern aprobat de administrația instituției și selectarea internă a 5 (cinci) participanți delegați la următoarea etapă (numărul de candidați pentru fiecare secțiune este determinat în instituție; numărul total de delegați de la o instituție nu poate depăși ”cinci”);

perioada de înscriere la Festival a delegaților instituției prin depunerea Comisiei de evaluare a Festivalului (CEF) a următoarelor materiale:

Lucrarea de arte plastice

Film pentru secțiunea coregrafie (până la 7 minute)

Film pentru secțiunea Interpretare (până la 5 minute)

Lucrările vor fi depuse la adresa de e-mail: tineresperantemd@gmail.com.

II etapă (5 mai – 21 mai) va include – prezentarea on-line a lucrărilor, votarea on-line și jurizarea de către CEF:

5 mai – 8 mai

plasarea și vizionarea lucrărilor de concurs și a filmulețelor

8 mai-11 mai

votarea on-line pe site-ul: http://tineresperante.net

14 mai-17 mai

evaluarea de către CEF a ofertelor de participare și a lucrărilor de concurs:

1. Lucrarea de arte plastice

2. Filmul pentru secțiunea coregrafie

3. Filmul pentru secțiunea interpretare

18 mai

anunțarea pe site a finaliștilor selectați de CEF și a nominanților (pe secțiuni) ”Simpatia Publicului” și invitarea acestora pentru participare la Gala Laureaților.

21 mai

organizarea și desfășurarea repetiției generale în incinta Centrului de Cultură și Tineret (str. Dostoevski, 24)

III etapă 22 mai – organizarea și evaluarea finaliștilor Festivalului – Concurs de Interpretare și Creație ”Tinere speranțe”, ediția a II-a în mun. Bălți, în cadrul concertului – Gala Laureaților la sărbătoarea festivă dedicată Hramului Orașului Bălți.  

5. Participanții

La Festival pot participa copiii, eleviii și tinerii pasionaţi de artă plastică, muzică și dans din Republica Moldova şi din străinătate, cu vârsta cuprinsa între 8 și 18 ani.

Participarea la concurs este benevolă, voluntară, nediscriminatorie și incluzivă.

Criterii de eligibilitate:

a. Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere: creion, cărbune, tuş, pastel, gravură, ulei, temperă, acuarelă, guaşă, acrilice, cariocă, colaj hârtie, textile, tehnică mixtă etc.

Formatul lucrării: – A3.

Lucrările pot fi realizate realist sau simbolic, abordând oricare dintre genurile artistice.

Obligatoriu, fiecare lucrare va fi însoţită de o etichetă (jos, în colţul din partea dreaptă a lucrării, în format de calculator: Times New Roman, nr. 14) cu următoarea informaţie:

-numele şi prenumele autorului;

-titlul lucrării;

-tehnica;

-dimensiunile lucrării;

-vârsta participantului;

-instituţia de învăţământ;

-localitatea;

-numele şi prenumele profesorului.

CEF va evalua:

– cultura expunerii lucrărilor;

– ingeniozitatea prezentării;

– procedee de fantezie (transformarea formei);

– corelaţia procedeelor de expunere a temei;

– procedee compoziţionale;

– coloritul lucrării;

– tehnica îndeplinirii şi efectul urmelor (amprentelor).

Lucrările selectate de CEF vor fi prezentate la Centrul de Cultură și Tineret la data de 21.05.2018 până la 15.00 și expuse în data de 22.05.2018 în piața Vasile Alecsandri.

După desfacerea expoziţiei finale lucrările vor fi returnate şi vor putea fi ridicate de către autori, în perioada 22 mai -25 mai 2018, de la sediul Gimnaziului nr. 2, mun. Bălţi, str. Sadoveanu 57, de la orele 8:30 până la 15:00.

b. Filmele pentru secțiunea coregrafie trebuie să corespundă următoarelor criterii:

Video poate fi profesionist sau realizat de amatori (filmat pe aparat foto digital sau cameră telefon) dintr-un loc static (pe tripod, masă sau scaun) instalat în fața artiștilor.

Durata maximă – 7 minute.

Participanții vor selecta unul din genurile de dans: de gală, sportiv, modern,  popular stilizat.

Formația va fi compusă din maxim 24 și minim 2 concurenți.

CEF va aprecia:

Calitatea textului coregrafic.

Interpretarea tehnică.

Interpretarea artistică (muzicalitate, sincronizare, expresivitate).

Impresia artistică.

c. Filmele pentru secțiunea interpretare:

Video poate fi profesionist sau realizat de amatori (filmat pe aparat foto digital sau cameră telefon) dintr-un loc static (pe tripod, masă sau scaun) instalat în fața artiștilor.

Fiecare concursant va prezenta o piesa la alegere din repertoriul național sau internațional, fie cu acompaniament personal (interpretare vocal-instrumentală).

Se acceptă  participarea la concurs și a compozițiilor coregrafice în unison cu interpretarea cântecelor.

Durata interpretării cântecului ori suitei de melodii nu va depăși 5 minute.

CEF va evalua:

– Ingeniozitatea și originalitatea mesajului artistic.

– Măiestria interpretativă.

– Ținuta scenică.

– Corespunderea piesei muzicale tematicii concursului.

Organizatorii asigură:

Spaţiile de organizare a concursurilor.

Prezenţa membrilor juriului la toate momentele artistice înscrise în concurs.

Diplome pentru fiecare categorie a concursului.

Staff-ul tehnic şi de coordonare a Festivalului.

NOTĂ:

În contextul colaborării cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (România) și Asociaţia Culturală ”Arlechin” Botoşani (România), Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți își va asuma responsabilitatea de a caza și alimenta 25 de persoane, în zilele de desfășurare a Festivalului (21-22 mai).

Organizatorii au dreptul de a face adaptări /modificări/ prezentului regulament în funcţie de numărul de participanţi, de condiţiile meteorologice sau de alţi factori.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi fotografiile şi filmările din timpul Festivalului cu scopul promovării evenimentului şi nu vor fi permise etichetării.

Concomitent cu înscrierea în competiţie fiecare participant confirmă că a acceptat acest regulament.

Participanţii şi însoţitorii vin pe cont propriu.

Cota de participare la concurs – gratuit.

Date de contact:  0(231) 5-46-69

Bălţi, str. Independenței, 1

Regulamentul poate fi găsit şi pe adresa:   dits-balti.md

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

back to top