JURIU

Juriul Festivalului – Concurs Internațional ”Tinere Speranțe”, ediția I în Republica Moldova, este compus din artiști și interpreți consacrați, coregrafi distinși, profesori de specialitate și reprezentanți ai organizatorilor din Republica Moldova și România.

Activitatea juriului va fi coordonată de un Președinte desemnat de organizatori.

Componența Comisiei de Jurizare

Lilia Sava, viceprimarul mun. Bălți – președinte

Flavius – Alin Damian, președintele Asociației Județene de Dans Sportiv, Botoșani, vicepreședinte

Victoria Nikitcenco, dr. în studiul artelor, lector superior, Catedra canto academic, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, interpretă în stilul crosover classic

Serghei Covalschi, Formația ”Lume”

Irina Tarasiuc, Formația ”Lume”

Nicu Țurcanu, actor al Teatrului “Geneza Art”

Anatolie Popovici, coregraf principal al Universității de Stat din Moldova, vicepreședintele Asociației de Dans din Moldova, arbitru de categorie internațională

Diana Damian, președintele Societății Culturale ”Arlechin”, Botoșani

Onoico Grigore, lector universitar Universitatea de Stat ”Alecu Russo”, Bălți

Cristina Sfeclă, inspector, Inspectoratul Județean Școlar, Botoșani

Constantin Stavrat, director artistic al Teatrului Național ”Vasile Alecsandri”, Artist al Poporului

Maricel Țăruși, Expert, Asociația Culturală „Arlechin”

Sistemul de jurizare

Membrii juriului internațional notează TOȚI concurenții.

Fiecare membru al juriului va acorda note de la 5 la 10 fiecarui concurent, conform fișei de jurizare unice.

Important!

La jurizare se va ține cont de:

 • Naturalețe, atitudine, expresivitate.
 • Intonație, claritate și calitate  timbrală, ambitus vocal, dicție, ritm și emisie vocală
 • Adaptare la ținuta prezentată, modul în care sunt folosite în prezentări accesoriile pentru a se remarca cel care le prezintă.
 • Modul în care se merge pe scenă, ținuta corpului,ținuta capului, privirea, emoția pe care o transmite publicului, utilizarea momentelor de oprire “în poză”.
 • Ținutaadecvată vîrstei. Piesa interpretată să corespundă vîrstei, atît ca text, cît și ca dificultate.
 • Interpretarea individuală pe care o oferă concurentul. Inventivitatea momentului prezentării, a prezenței scenice, ținuta aleasă pentru proba respectivă.
 • Concurenții care interpretează într-o limbă straină vor fi jurizați și la pronunție, dicție

DE reținut!

 • Coregrafiile trebuie adaptate abilităților și vârstei dansatorilor.
 • Negativele pot conţine voci (backing vocals), inclusiv grup vocal.
 • Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente survenite în timpul competiției. Această responsabilitate cade în sarcina fiecărui concurent și a însoțitorilor acestuia.
 • Școala/clubul /candidatul poate fi descalificat/ă pentru comportamentul neadecvat al dansatorilor, însoțitorilor.
 • Este interzis a se folosi orice fel de materiale de recuzită care aduc deservicii altor participanți ca de exemplu: confetii, ulei, puf, pudră de talc etc. Accesoriile sunt premise dacă sunt așezate rapid înaintea coregrafiei și imediat luate după terminarea coregrafiei și părăsirea scenei. Orice efecte care folosesc foc sunt interzise.

Penalităţi:

 • Depăşirea timpului acordat – se permite o perioadă de graţie de pînă la 1 minut ( – 2 puncte).
 • Folosirea unui limbaj suburban, vulgar (-3puncte).
 • Promovarea unor deprinderi nocive, ca fumatul, alcoolismul, proastele maniere (-3 puncte).
 • Nerespectarea regulamentului atrage eliminarea trupei din concurs, iar organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu accepta înscrierea trupei respective în cadrul ediţiilor următoare.

Recomandăm tuturor candidaţilor să cunoască criteriile de evaluare şi aspectele care pot fi penalizate!

Recomandări:

 • Reprezentanții participanților/ instructorii/antrenorii/părinții etc. sunt rugaţi să menţină controlul asupra formației/ansamblului/ copiilor minori
 • Orice întrebare se adresează direct reprezentanților organizatorilor Festivalului (identificați cu ecuson), care vor soluționa orice problemă, în conformitate cu regulile și Regulamentul Festivalului în cel mai scurt timp.
 • Este interzisă efectuarea de modificări de orice tip pe scenă fără aprobarea prealabilă primită de la organizatori.

Notele oferite la fiecare criteriu vor fi date cu 1 zecimală, la intervale de 0.1 puncte, respectiv: 10, 9,9, 9,8  etc.

La fiecare concurent, vor fi eliminate notele extreme (cea mai mică și cea mai mare). Restul notelor acordate de membrii juriului unui concurent se însumează și constituie punctajul total al concurentului în cadrul festivalului, funcție de care se va realiza clasamentul final pe categorii și pe grupe de vîrstă.

Concurentul cu cel mai mare rezultat pe fiecare grupă primește locul I, următorul locul II, III și mențiuni.

Concurentul cu rezultatul cel mai mare din toată secțiunea primește Trofeul Festivalului, indiferent de  categoria de vîrstă.

Locul I si Trofeul Festivalului NU se cumulează!

În cazul unor punctaje apropiate, organizatorul își rezervă dreptul de a dubla premiile.

În situația, puțin probabilă, de egalitate între concurenți ca și punctaj acordat de juriu, dacă va fi cazul, pentru departajare va fi interpretat un fragment de melodie live fără negativ.

Fișele de jurizare vor fi semnate atît de președintele juriului, cît și de fiecare jurat pentru fiecare categorie de vîrstă din concurs.

Deciziile juriilor de concurs vor fi irevocabile și nu vor putea fi contestate!

Comisia de jurizare a Festivalului – concurs interațional de interpretare și creație TINERE SPERANȚE. Etapa I / preselecția

SECŢIUNEA ARTĂ PLASTICĂ:

 1. Carp Oleg – director Şcoala de Arte Plastice, m. Bălţi
 2. Florescu Roman – director Gimnaziul Nr.2 m. Bălţi
 3. Andruşco Iurie – prof. de artă plastică, CCC „M. Blanc”, m. Bălţi

SECŢIUNEA INTERPRETARE:

 1. Onoico Grigore – lector universitar USARB
 2. Stela Smirnov – director Şcoala de muzică „G. Enescu”, m. Bălţi
 3. Bold Angela – manager Centrul de Creaţie a Copiilor „M.Blanc”, m. Bălţi

SECŢIUNEA TEATRU

 1. Stavrat Constantin – artist al poporului, Teatrul Naţional „V. Alecsandri”, m. Bălţi
 2. Toderaş Vitalie – artist al poporului, Teatrul Naţional „V. Alecsandri”, m. Bălţi
 3. Burlacu Onorina – actor Teatrul Naţional „V. Alecsandri”, m. Bălţi

SECŢIUNEA COREGRAFIE

 1. Moraru Galina – cond. artistic de dans popl „Izvoraş” or.Floreşti
 2. Gangaliuc Nelita – cond. artist ans.”Sarabanda” Cupcini
 3. Ivanova Irina – dansator categorie Internaţională Bîălţi
 4. Traci Stanislav – arbitru categorie Internaţională WORLD DANCE SPORT UNION Chişinău
 5. Checşin Tatiana – arbitru categorie Internaţională WORLD DANCE SPORT UNION Chişinău

SECŢIUNEA FOTO

 1. Roşca Alexandru – Şef Secţia Învăţămînt Preşcolar, Primar, Gimnazial şi Liceal, DÎTS, m. Bălţi
 2. Patrașco Eugeniu – fotograf
 3. Cervencov Nicolai – fotograf
back to top