JURIU

Juriul Festivalului – Concurs Internațional de Interpretare și Creație – ”Tinere Speranțe”, ediția a II-a în Republica Moldova, este compus din artiști, coregrafi distinși, profesori de specialitate și reprezentanți ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, membri ai juriului în cadrul diverselor concursuri și festivaluri din republică și de peste hotare (”Eurovision”, ”Două inimi gemene”, ”Chantons, amis!”, ”Și tu poți fi o stea”) .

Sistemul de jurizare

Membrii juriului notează TOȚI concurenții.

Fiecare membru  al juriului va acorda note de la 5 la 10, fiecărui concurent, conform fișei de jurizare.

Important!

– La jurizare se va ține cont de:

– Ingeniozitatea și originalitatea mesajului

– Interpretarea artistică (muzicalitate, sincronizare, expresivitate)

– Ținuta scenică

– Corespunderea numărului artistic cu tematica concursului

– Cultura expunerii lucrărilor de arte plastice

– Procedeele compoziționale, etc.

Nerespectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Festivalului-Concurs Internaţional de Interpretare şi Creaţie – „Tinere Speranţe”, ediția  a II – a. 2018 va duce la descalificarea din concurs a participanților.

Componența comisiei de jurizare:

Roșca Alexandru, șef SÎPPGL al DÎTS, mun.Bălți, președintele Comisiei de jurizare

Damian Flavius, Societatea Culturală ”Arlechin”, Botoșani, vicepreședintele Comisiei de jurizare

Buceațchi Irina, specialist principal al DÎTS, mun. Bălți, membrul Comisiei de jurizare

Ciubotaru Tatiana, specialist principal al DÎTS, mun.Bălți, membrul Comisiei de jurizare

Cemîrtan Viorica, specialist principal, Secția Cultură, mun. Bălți, membrul Comisiei de jurizare

Botea Veaceaslav, director adjunct al Colegiului ”Alexei Mateevici” mun. Chișinău, profesor de Coregrafie, magistru, grad didactic I, membrul Comisiei de jurizare

Mircos Vlad, membrul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, membrul Comisiei de jurizare

Carp Oleg, directorul Școlii de Arte plastice pentru copii din mun. Bălți, grad didactic II, membrul Comisiei de jurizare

Florescu Roman, profesor de arte plastice, Gimnaziul nr.2, grad didactic superior, membrul Comisiei de jurizare

Zavatin Paulina, profesor de educație muzicală, LT ”G.Coșbuc” mun. Bălți, grad didactic superior,  membrul Comisiei de jurizare

Proca Diana, conducător de cerc, Centrul de Creație a Copiilor ”Miron Blanc” mun. Bălți, grad didactic II, membrul Comisiei de jurizare

back to top